Szczegóły wykładów

Przedstawiamy szczegółową tematykę wykładów i tematów, które poruszą nasi mówcy.

A. McIntosh – Czy nauka zabiła Boga? (10:00)
Prof. Andrew McIntosh w tym intrygującym wykładzie sprecyzuje to, co może się tylko nam wydawać oczywistym. Odpowie na fundamentalne pytania o to, czym jest nauka oraz Kim jest Bóg.

Profesor przypomni, że nauka ma swoje ograniczenia, gdyż zajmuje się tylko światem fizycznym i eksperymenty muszą być powtarzalne. Rozważymy zatem przykłady przełomowych osiągnięć w nauce wskazujących na projekt w naturze, zatrzymamy się nad racjonalnością, co wykaże, iż jesteśmy czymś więcej niż chodzącymi mózgami. Przyjrzymy się także znaczeniu prawdy, które nabiera realnego kształtu dopiero w Chrystusie i Ewangelii oraz istocie moralności, która ma solidny fundament jedynie w ramach objawionych w Biblii prawd.

P. Garner – Dowody geologiczne podważające milionową skalę czasu (12:00)
Paul Garner w swoim wykładzie pt. „Geologiczne dowody przeciwko milionowej skali czasu” porusza rzadko podnoszone argumenty dotyczące datowania skamielin. Argumenty te w głównej mierze są oparte o grubość warstw osadowych w kontekście datowania ewolucyjnego.

Do czasu opracowania metod izotopowego datowania skał, które to metody zaczęto stosować na początku XX wieku nie było żadnej metody datowania skał. Tabela stratygraficzna czyli zapis warstw skalnych była wydatowana zupełnie bez żadnych podstaw empirycznych. Następnie wraz z rozwojem metod datowania izotopowego wiek osadów zwiększał się prawie z każdym rokiem od kilku milionów lat w początkach XX wieku do 540 mln lat dla kambru według współczesnej interpretacji.

Niestety (dla ewolucjonistów) istnieje pewien dość poważny problem w odkrywanych warstwach skał osadowych – JEST ICH ZA MAŁO. Jest ich tak mało, że – jak twierdzą niektórzy geolodzy ewolucyjni – przytłaczająca część zapisu kopalnego to – ZAPIS WIDMO. Po prostu ten zapis jest tylko hipotetyczny.

Wykład Paula Garnera będzie tłumaczył właśnie ten fascynujący argument na potwierdzenie szybkiego powstania skamielin i młodego wieku Ziemi.

S. Taylor – Smoki, dinozaury i DNA (14:30)
Teoria ewolucji wymaga setek milionów, a nawet miliardów lat dla swojej legitymizacji. Odkrycie w 1993 roku w kościach dinozaurów tkanek miękkich będących molekułami pochodzenia organicznego wzbudziło burzliwe spory w środowisku naukowców. Czy tak delikatne struktury mogły przetrwać 65 milionów lat? A może istnieje prostsze wyjaśnienie? W trakcie tego wykładu omówione będą wyniki współczesnych badań metodą izotopową i okaże się, że zgodne są one o wiele bardziej z biblijną skalą historii Ziemi niż z wersją lansowaną w podręcznikach.