Jak to jest, że nauka, której tyle zawdzięczamy, nie mówi nic o Bogu? Czy istnieje alternatywa dla ateistycznego spojrzenia w nauce, która mogłaby być opcją do przyjęcia przez naukowców nie będących chrześcijanami? Być może jest taka trzecia droga, która nie zamyka ust chrześcijanom, lecz jest...