Z powodów epidemiologicznych konferencja zostaje przeniesiona na jesień. Aktualnie ustalamy terminy możliwe dla wszystkich mówców. Powiadomimy państwa, jak tylko ustalimy nową datę konferencji.

Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson, założyciel i dyrektor CredoAkademin, założyciel i generalny sekretarz Szwedzkiego Aliansu Ewangelikalnego, profesor nadzwyczajny Szkoły Dziennikarstwa i Komunikacji w Gimlekollen. Przez 25 lat Stefan Gustavsson działał jako popularny autor, mówca i nauczyciel na polu chrześcijańskiej apologetyki, filozofii religii i studiów światopoglądowych. Jest autorem kilku książek i artykułów z dziedziny apologetyki jak również brał udział w publicznych debatach z ateistami.

Jan Masajada

Jan Masajada

Dr hab. Jan Masajada ukończył fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Optyki i Fotoniki i prowadzi zajęcia z fizyki ogólnej, optyki falowej, holografii i optycznego przetwarzania informacji. Kieruje także grupą badawczą Singular Optics Group, w której prowadzone są prace nad nowymi przyrządami optycznymi wykorzystującymi tzw. nieciągłości fazowe i polaryzacyjne. Pozazawodowo interesuje się historią idei. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Stephen Lloyd

Stephen Lloyd

Stephen Lloyd wykłada i prowadzi badania w ramach Biblical Creation Trust. Jest także pastorem Hope Church w Gravesend. W trakcie pracy naukowej na Uniwersytecie Cambridge, gdzie uzyskał doktorat z technologii materiałowej, otrzymał nominację na członka naukowego Królewskiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego. Dr Lloyd ukończył również studia z zakresu teologii i religioznawstwa na Uniwersytecie Cambridge. Jest jednym z autorów pracy zbiorowej „Debatując z Darwinem”.

Steven Taylor

Steven Taylor

Steven Taylor jest wykładowcą na Uniwersytecie w Liverpoolu. Jest tam kierownikiem grupy badawczej zajmującej się spektrometrią masową. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Liverpoolu. Jest autorem ponad 280 artykułów, patentów i prac naukowych. Działa w Stowarzyszeniu Badań Elektrycznych. Jest żonaty i ma czwórkę dzieci.

Paul Garner

Paul Garner

Paul Garner ukończył Uniwersytet Londyński (paleobiologia). Należy do Towarzystwa Geologicznego w Londynie i Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego. W zespole bada piaskowiec kokosowy – rozległy zespół skalny w Wielkim Kanionie i w Arizonie. Autor wielu artykułów i książek o geologii. Związany z Biblical Creation Ministries – pracuje nad teorią uwzględniającą biblijne ujęcie geologii Ziemi. Ma dwójkę dzieci.

Program i szczegółowe informacje o konferencji – WKRÓTCE!