Przed nami kolejna odsłona Projektu, tym razem ponownie związana z kreacjonizmem i apologetyką. Zarpaszamy 25 maja 2019 r. do Warszawy. Wkrótce opublikujemy program konferencji i więcej szczegółów.

AndyMcIntosh2

ANDY McINTOSH to emerytowany profesor Wydziału Teorii Termodynamiki i Spalania na Uniwerstytecie w Leeds. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych. Obronił doktorat z aerodynamiki w ówczesnym Instytucie Technologicznym w Cranfield (obecnie Uniwersytet w Cranfield) oraz z matematyki stosowanej na Uniwersytecie Walijskim. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowych kreacjonistów na świecie.

Andy McIntosh

stephenl3

STEPHEN LLOYD wykłada i prowadzi badania w ramach Biblical Creation Trust. Jest także pastorem Hope Church w Gravesend. W trakcie pracy naukowej na Uniwersytecie Cambridge, gdzie uzyskał doktorat z technologii materiałowej, otrzymał nominację na członka naukowego Królewskiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego. Dr Lloyd ukończył również studia z zakresu teologii i religioznawstwa na Uniwersytecie Cambridge. Jest jednym z autorów pracy zbiorowej ``Debatując z Darwinem``.

Stephen Lloyd

terrym

TERRY MORTENSON jest naukowcem i mówcą konferencyjnym. Od lat 70. dr Mortenson wykłada tematykę związaną z ewolucją i naukowym kreacjonizmem w Europie i USA. Od 2001 r. związany z Answers In Genesis. Jest częstym gościem konferencji i stacji radiowych i telewizyjnych. W 1996 r. obronił pracę doktorską z historii geologii na Uniwersytecie w Coventry (UK). Od 1976 r. jest żonaty z Margie, z którą ma 5 córek i 3 synów.
Od 1976 r. jest żonaty z Margie, z którą ma 5 córek i 3 synów.

Terry Mortenson

Program konferencji

  • wkrótce

     

KOSZT I MIEJSCE

Konferencja odbędzie się 25 maja w Ośrodku KChB w Warszawie Radości. Całodniowa konferencja kosztuje 65 zł.

Ewentualne noclegi i inne posiłki (np. śniadania czy kolacje) należy zamawiać bezpośrednio w Ośrodku w Radości z pominięciem biura Projektu Kościół.