Paul Gastineau jest chrześcijaninem i biznesmenem ze stażem liczonym w dekadach, zarówno jeśli chodzi o podążanie za Jezusem, jak i orientację w meandrach biznesu i finansów.

 

Od 1992 roku Paul już 8-krotnie odwiedził nasz kraj i w czerwcu będzie w Warszawie na naszej konferencji. Od 50 lat jest ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, a od około 40 lat zajmuje się także nauczaniem biblijnym i facylitacją. Uwielbia zachęcać ludzi do zarządzania majątkiem i finansami w zgodzie z biblijnymi zasadami. Jego własne życie uległo zmianie, kiedy zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko należy do Boga, a nie do niego samego.

 

Do niedawna Paul był wiceprezesem CenterPoint Energy – firmy dostarczającej gaz i energię elektryczną, która jest klasyfikowana na liście Fortune 500 Company czyli 500 największych przedsiębiorstw Ameryki.
Innymi słowy, Paul ma serce dla Boga i zna się na Bożych zasadach finansowych, które z powodzeniem stosował w biznesie i stosuje w życiu prywatnym.

Opis warsztatów

Kto powinien wziąć udział w tych warsztatach?

Warsztaty skierowane są do tych, którzy chcą uwielbić Boga swoim majątkiem poprzez właściwe zarządzanie tym, co otrzymali od Boga.

 

Czego dotyczą te warsztaty?

Każdy z nas w jakiś sposób boryka się ze zrównoważeniem swoich finansów. Czasem wydajemy więcej niż mamy, czasem pożyczamy więcej niż powinniśmy, a dajemy mniej niż moglibyśmy. Rozwiązaniem każdego z tych problemów jest właściwe planowanie.

Jednak zanim zaczniemy planować, musimy złapać właściwą perspektywę na nasze finanse. Zarządzanie pieniędzmi jest bowiem sprawą duchową. Jest około 2350 wersetów biblijnych, które mówią, jak zarządzać naszą własnością. Jeśli uznajemy Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, chciejmy zrozumieć i używać zawartych w Piśmie zasad dotyczących zarządzania finansami. Jeśli nie wierzysz w Jezusa, dostrzeż, że te zasady działają niezależnie od tego czy wierzysz w Jezusa czy nie… choć oczywiście wiara w Jezusa jest sprawą życia lub śmierci, a wiara w zasady finansowe nie.

Podczas warsztatów skupimy się na następujących zagadnieniach.

  1. Dawanie jest sprawą duchową. Jeśli chcesz wiedzieć co jest dla kogoś ważne, spójrz na co wydaje pieniądze. Jeśli masz kartę wyciąg z konta lub karty kredytowej, spójrz na nie i zobaczysz co jest dla Ciebie istotne.
  2. Wszystko należy do Boga, my tylko zarządzamy. Jeśli coś komuś pożyczasz, to jak chciałbyś, by ten ktoś korzystał z tego użyczenia? Czy chcesz, żeby używał tego niedbale i beztrosko czy raczej dbał o to i używał odpowiedzialnie?
  3. Co Biblia mówi o braniu pożyczek? Co się dzieje, kiedy wchodzimy w zadłużenie? Jak możemy wyjść z długu?
  4. Co Biblia mówi o dawaniu i hojności? Jak możemy dawać, jeśli nie mamy wystarczająco na swoje wydatki? Jak mamy decydować ile wydawać? Czy jest jakieś zagrożenie w bogaceniu się?
  5. Przygotujmy swój własny plan finansowy! Na postawie własnych danych każdy będzie mógł konsultując się z Paulem przygotować swój własny plan.
Przebieg warsztatów

Od 40 lat Paul jest praktykiem biznesu i facylitatorem, nie wykładowcą, więc forma zajęć będzie bardziej warsztatowa niż wykładowa. Każdą sesję Paul rozpocznie wprowadzeniem do tematu, a następnie – poprzez zadawanie mnóstwa głębokich pytań – będzie prowokował do myślenia i dzielenia się przemyśleniami. Jak sam podkreśla, chce stworzyć twórczą i przyjazną atmosferę do wzajemnego uczenia się, gdzie każdy będzie mógł dojść do własnych i – co najważniejsze – użytecznych wniosków.

10:00-11:30 – Bóg jest właścicielem czyli o właściwej postawie wobec majątku
11:30-12:00 – przerwa kawowa
12:00-13:30 – Dług – spojrzenie biblijne
13:30-14:30 – przerwa obiadowa
14:30-15:30 – Planowanie budżetu osobistego – wstęp
15:30-16:00 – przerwa kawowa
16:00-17:30 – Planowanie budżetu osobistego – warsztat
17:30-18:00 – zakończenie konferencji

Miejsce i koszty

Konferencja odbędzie się 9 czerwca w Ośrodku KChB w Warszawie Radości. Całodniowe warsztaty (wraz z obiadem i przerwami kawowymi) kosztują 95 zł.
Ewentualne noclegi i inne posiłki (np. śniadania czy kolacje) należy zamawiać bezpośrednio w Ośrodku w Radości z pominięciem biura Projektu Kościół.


Wpłaty prosimy zatytułować szafarstwo imię nazwisko, co pomoże nam w szybszej identyfikacji przelewów i kierować na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
20 1050 1054 1000 0023 1749 6905