piątek, 26 styczniasobota, 27 stycznia
15:00 - 17:00
Rejestracja uczestników
8:00 - 9:00
Śniadanie
17:00 - 17:30
Powitanie uczestników i przedstawienie mówcy
9:00 - 9:30
Poranne uwielbienie
17:30 - 19:00
SESJA I – Błogosławieństwo ojca.
Biblijna perspektywa dla ojca w rodzinie i w społeczeństwie.
9:30 - 11:00
SESJA II – Wpływ ojca
19:00 - 20:00
Kolacja
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:00
SESJA III - Pojednanie pokoleń
13:00 - 14:00
Obiad
14:00 - 15:30
SESJA IV – Dobry ojciec. Połączenie umiejętności i doświadczenia.
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 18:00
Sesja V – Podsumowanie i pytania