Wojciech Kowalewski

Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Założyciel i prezes Instytutu Rozwoju „Złote Jabłko” zajmującego się wspieraniem i propagowaniem rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego w oparciu o chrześcijański system wartości.

Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów oraz koordynatorem i głosem kampanii multimedialnej „Prosto z Serca”. Wykładowca na studiach MBA przy WSZP i studiów podyplomowych „Mentoring i Coaching” przy WSTS w Warszawie.

Na konferencji poprowadzi: