Viola Komorska

Małe grupy kobiece prowadzi od ponad 30 lat. Początkowo w ramach misji „Campus Crusade for Christ” w Polsce, później w ramach ChS „Puławska”, gdzie  w latach 1996-2000 jako pracownik Kościoła wspierała tworzenie materiałów wzrostowych w zespole pastora Andrzeja Bajeńskiego.

Z wykształcenia - mgr inż chemii, z zawodu - dyrektor przedstawicielstwa, z potrzeby serca - Master of Arts in Practical Ministries.

Od początku zaangażowana w ruch Uczniostwo Misyjne Życie na Życie.
Wychowana jak mężczyzna, ale sercem i życiem oddana kobietom.

Żona jednego męża od 32 lat, matka 2 wspaniałych synów i synowej, babcia cudownych 2 wnucząt.

Na konferencji poprowadzi warsztat U stóp Jezusa (sobota, warsztat IV).