Wydawnictwo "Słowo Prawdy" istnieje od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie. Nieprzerwanie wydaje miesięcznik "Słowo Prawdy", który od 90 lat dociera do grona stałych i nowych czytelników.