Warsztat II - Sztuka zadawania pytań (W. Kowalewski)

Czy zdajesz sobie sprawę, że w Ewangeliach Jezus zadał aż 307 różnych pytań? Co ciekawe, w porównaniu do tego, samemu Jezusowi zadano tylko 183 pytania.

Choć w tekście wszystkich Ewangelii znajduje się wiele pytań, to, jak dotąd, przedmiotem badań biblistów były raczej wypowiedzi zawierające twierdzenia, a nie pytania, które traktowano często jako dodatkowy element kompozycyjny niewiele wnoszący do zrozumienia głównego przesłania analizowanych tekstów. A co, jeśli pytania Jezusa nie są jedynie środkiem stylistycznym służącym budowaniu dynamiki narracji Ewangelii, a raczej stanowią ważny element duchowej formacji?  

Jaka korzyść wynika z zadawania pytań?

W przeciwieństwie do udzielania rad lub pouczania, pytania zmuszają do myślenia, prowadzą do sformułowania odpowiedzi, w które sami wierzymy, i motywują nas do działania w oparciu o własne przemyślenia. Zadawanie pytań chroni więc przed biernym przyjmowaniem tego, co mówią inni, i przeciwdziała stagnacji, a także inspiruje do energicznego zastosowania naszych zdolności twórczych w celu rozwiązania poruszających nas dylematów. Pytania mogą więc często prowadzić do odpowiedzi, których się nie spodziewamy, uzdalniają do odkrywania możliwości wcześniej niedostrzeganych i uwalniania potencjału.
Właśnie dlatego w czasie tego warsztatu zajmiemy się tym tematem i poćwiczymy jak zadawać trafne pytania.

Prowadzi Wojtek Kowalewski.