Warsztat III - Jak najlepiej wykorzystać grupy uczniowskie w pracy z katolikami (J. Pietrzak)

Uświadomienie sobie światopoglądu, w którym funkcjonują dane osoby oraz zrozumienie perspektywy, z której postrzegają życie pomaga we wspólnym zdefiniowaniu i osiąganiu celów.

Na naszych warsztatach zastanowimy się nad tym jakie warunki musimy spełnić, aby stworzyć przyjazny grunt do duchowego wzrostu i rozwoju osób pochodzących z religijnych środowisk katolickich.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak możemy maksymalnie wykorzystać potencjał grup uczniowskich w pracy z nominalnymi i rzeczywistymi katolikami? Porozmawiamy o tym jak postawy czy zachowania osób prowadzących wpływają na otwartość uczestników spotkań.

Jarek od wielu lat z powodzeniem prowadzi pracę misyjną na pograniczu środowisk ewangelicznych i katolickich zdobywając dla Chrystusa kolejne osoby i pomnażając szeregi Jego naśladowców.

Prowadzi Jarek Pietrzak.