Sesja warsztatowa II - Uczniostwo jako zaparcie się siebie (R. Witkowski)

Jezus powiedział "czyńcie uczniami" oraz wzywał do naśladowania Go. Niekiedy mamy - jako chrześcijanie - tendencję do postrzegania uczniostwa jako "wiedzy do przekazania" czy "realizacji programu". Rafał chciałby jednak skupić się bardziej na słowach Jezusa, by brać swój krzyż i zapierać się samego siebie.
Bo jak twierdzi Rafał, uczniostwo to okazja do ciągłego testowania swojego nastawienia, swoich motywacji, poszukiwania źródła siły. Innymi słowy, to okazja do zagłębiania się w to, czego Chrystus dokonał na krzyżu i do zapierania się samego siebie.

Brzmi to teologicznie albo wydaje się "zbyt uduchowione"? Rafał zapewnia, że skoro w pracy zawodowej jest bardzo praktyczny, to i w swoich rozważaniach stara się być praktyczny. Poprzednia konferencja pokazała, że prowadzone przez niego dyskusje w grupach owocowały głębokimi wnioskami. Tak samo ma być teraz: głęboko, poruszająco i bardzo praktycznie.

Prowadzi Rafał Witkowski.