Warsztat I - Uczniostwo - jeden na jeden czy może grupie? (B. Pszczoła)

Za każdym razem uświadamia mi to, że czynienie uczniami to zdecydowanie więcej niż tylko uczenie innych wiedzy biblijnej. To jest rodzina - żywe relacje i interakcje ludzi ze sobą i Bogiem. To prawdziwa miłość w działaniu – szukanie tego, co najlepsze dla ludzi obok nas z Bożej perspektywy.

To, co najlepsze ma wroga, którym jest to, co dobre, więc jedno z najczęściej zadawanych pytań, jakie pojawiają się na seminariach w temacie uczniostwa dotyczy tego jak poprowadzić relację uczniowską - czy spotykać się z kimś w grupie czy może zdecydować na pracę indywidualną. W czasie warsztatów spróbujemy znaleźć biblijną odpowiedź na to zagadnienie. Na przykładzie życia Jezusa i Pawła postaramy się wspólnie zaobserwować zasady kreowania przez nich sieci relacji uczniowskich i omówimy ich praktyczne funkcjonowanie w polskim kontekście kulturowym. Postaramy się też omówić współczesne formy spotkań w małych grupach i porozmawiać o ich zaletach i wadach oraz ich skuteczności w czynieniu uczniami. Odpowiem też na pytanie jak możesz spotkać swojego praprawnuka ☺

Prowadzi Bogdan Pszczoła.