Warsztat I - Uczniostwo jako styl życia (L. Wakuła)

Uczniostwo styl życia. Dla wielu chrześcijan za słowem uczniostwo kryje się program, projekt lub agenda. Jednak w świetle nauki i przykładu Jezusa uczniostwo to DNA Jego naśladowcy.

Właśnie dlatego będziemy chcieli bliżej się temu przyjrzeć szukając odpowiedzi na pytania:

  • czym jest naśladowanie / uczniostwo?
  • jak ja się uczę naśladować?
  • do czego potrzebna jest dyscyplina?
  • czy to, czego się uczę można sprawdzić?
  • jak to, czego się uczę można zastosować?

...innymi słowy zastanowimy się jak praktycznie czynić uczniów idąc przez życie.

Prowadzi Leszek Wakuła.