Warsztat I - Etapy rozwoju ucznia (A. Górski)

Tak często służymy w kościele jako liderzy i nie mamy planu rozwoju ludzi, których Bóg nam daje. Wydaje nam się, że gdy ktoś zacznie przychodzić do kościoła na niedzielne nabożeństwa lub na grupę domową to wzrost wydarzy się już „sam”.

Nie wiemy jak pomóc danej osobie „przejść dalej” na ścieżce duchowego rozwoju. Często nie mamy świadomości jaki ma być następny krok, lub jak może dalej dana osoba się rozwinąć. Ten warsztat pomoże nam praktycznie spojrzeć na konkretne osoby z naszego otoczenia. Stworzymy plan ich rozwoju duchowego.

Prowadzi Andrzej Górski.