Sesja II – Uczniostwo w listach Pawła (S. Torbus)

Pełny tytuł tej sesji to "Uczniostwo w listach Pawła w kontekście Wielkiego Posłannictwa", a sesja podzielona będzie na część prezentacyjną i warsztatową. Warsztaty będa poświęcone refleksji nad znaczeniem koncepcji uczniostwa w listach Apostoła Pawła w odniesieniu do słów Wielkiego Posłannictwa w Ewangelii Mateusza (Mt 28:18-20).

Podjęta zostanie między innymi próba odpowiedzi na pytania:

  1. Jakie greckie terminy wyrażają pojęcie "uczniostwa"?
  2. Dlaczego tak często występujące w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich terminy dotyczące uczniostwa (matheteuein, mathetes) prawie w ogóle nie pojawiają się w listach Pawła?
  3. Jak praktycznie zastosować nowotestamentowy model uczniostwa we współczesnym świecie?

Uczestnicy zajęć wraz z wykładowcą przeanalizują wybrane fragmenty Nowego Testamentu, po to, by wyciągnąć wnioski na temat praktycznego ich zastosowania w życiu i służbie. 

Sesję poprowadzi Sławomir Torbus.