Rejestracja indywidualna

Jeżeli chcesz się zarejestrować indywidualnie (nie grupowo, tylko siebie), to skorzystaj z jednej z poniższych opcji. Klikając w zielony przycisk REJESTRUJ otworzysz właściwy formularz rejestracji indywidualnej, który przeprowadzi Ciebie przez cały proces rejestracji.

Uwaga! Jeśli chcesz zarejestrować grupę, to przejdź do podstrony rejestracji grupowej i postępuj zgodnie z instrukcją.

Regulamin konferencji dostępny jest tutaj, a Polityka prywatności tutaj. Akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki prywatności jest konieczna do rejestracji.