Rafał Witkowski

Kocha Kościół i realizuje się w nim, a jednocześnie realizuje się w biznesie. W obszarze rozwoju kadr (rozumianych jako ludzi, a nie zasoby ludzkie) jest człowiekiem-orkiestrą łączącym doświadczenie kierowniczych stanowisk w sektorze HR z pokorą wykuwaną w relacjach w Kościele.

Na konferencji podzieli się swoim doświadczeniem uczniowskim koncentrując się na Jezusowym fundamencie podczas zajęć pt. "Uczniostwo jako zaparcie się siebie" (piątek, sesja II).