Marzec 7, 2017 - Możliwość komentowania Podsumowanie – Projekt Kościół / Styczeń 2016 została wyłączona

Podsumowanie – Projekt Kościół / Styczeń 2016

W trzeci styczniowy weekend odbyła się w Radości konferencja zapowiadana jako początek cyklu pod nazwą „Projekt Kościół”. Motywem przewodnim konferencji było świadome zaangażowanie chrześcijan w miejscach, w których Bóg nas stawia, a więc często właśnie w wielkim mieście i stąd właśnie tytuł styczniowego spotkania czyli „Królestwo Boże w wielkim mieście”.

Liczby i fakty:

2 dni konferencyjne
555 minut sesji tematycznych
67 uczestników
9 panelistów
7 mówców
2 prowadzących
4 osoby obsługi

W konferencji wzięło udział blisko 70 uczestników, co jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę, że działania promocyjne rozpoczęte zostały niewiele ponad miesiąc wcześniej. Taka frekwencja wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia, co potwierdzają wyniki ankiet ewaluacyjnych, które uczestnicy wypełnili na koniec konferencji.

Mocnym otwarciem był piątkowy panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele bardzo różnych środowisk, których łączyła ewangeliczna wiara oraz dzielenie się ją w miejscach pracy czy służby. Kościół reprezentowali prezbiter Piotr Zaremba (Kościół Baptystów, pastor i tłumacz Pisma Świętego) i biskup Marek Kamiński (zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego), świat kultury i biznesu pojawił się w osobie Sebastiana Pawłowskiego (biznesmena, współtwórcy SLOT), biznes w pierwszoligowym wydaniu reprezentowali Piotr Herman (dyrektor zarządzający międzynarodowej firmy Materna Communications), Krzysztof Jędrzejewski (biznesmen wielkiego formatu zaangażowany w wiele czołowych polskich firm) oraz działający na styku biznesu i organizacji pozarządowych Norbert Palimąka (m. in. Prezes Zarządu Fundacji Od biznesu do służby), natomiast o edukacji – także w praktycznym i biznesowym ujęciu – mówili Artur Abramowicz (współtwórca prywatnych szkół) oraz Piotr Gąsiorowski (szkoleniowiec, inicjator polskiej edycji Global Leadership Summit). Panel pomyślany był jako miejsce dyskusji o praktycznym aspekcie funkcjonowania chrześcijan „w wielkim mieście”.

Sobotę rozpoczął bardzo dobrze przyjęty przez uczestników (najwyższa średnia ocen: 4,96 na 5,00) wykład Piotra Zaremby zatytułowany „Królestwo Boże w Biblii”, który pomógł mocno osadzić dalsze rozważania w świetle Bożego Słowa. Warto podkreślić, że każda sesja składała się z części wykładowej oraz z części warsztatowej, gdzie uczestnicy w małych grupach prowadzeni w dyskusji przez moderatorów starali się znaleźć osobiste zrozumienie tematu i osobiste jego zastosowanie.

Kolejna sesja to moduł pod tytułem „Doświadczenie Królestwa” poprowadzony wspólnie przez Mateusza Wicharego i Andrzeja Nędzusiaka. Oprócz poważnych momentów były także humorystyczne, jak ten, kiedy Andrzej Nędzusiak – na początku swojego wystąpienia – poprosił o ciepłe jego przyjęcie w uznaniu jego odwagi, bo – jak powiedział – „trzeba mieć odwagę, żeby tłumaczyć greckie słowa użyte w Biblii, kiedy na sali jest Piotr Zaremba”. Także ta sesja podzielona była na część prezentacyjną i warsztatową, a wielu uczestników było poruszonych treścią i wspólną modlitwą będącą częścią tego modułu. Głównym hasłem było „Doświadczanie Królestwa. Co to zmienia w moim życiu?”

Po obiedzie wystąpiło wspólnie dwóch szkoleniowców i pastorów jednocześnie czyli Piotr Gąsiorowski i Wojtek Kowalewski, a ich część zatytułowana była „Misja Królestwa w praktyce życia codziennego”.

Kolejna sesja także poprowadzona była w tandemie, tym razem biznesowym. Swoim doświadczeniem z biznesu i z organizacji pozarządowych dzielili się Krzysztof Jędrzejewski i Norbert Palimąka. Wielu uczestników zostało bardzo zachęconych do swoich własnych planów czy działań poprzez przykłady, o których opowiedzieli prelegenci.

Sesja podsumowująca spinała wszystkie wykłady i prelekcje, a zakończyła się wypowiedziami uczestników. Część z nich była bardzo emocjonalna i wskazywała na wielką potrzebę organizowania takich wydarzeń, w których wiedza przeplata się z doświadczeniem, a forma wykładowa ustępuje miejsca warsztatom. Taka jest właśnie idea „Projektu Kościół”, o której więcej można poczytać także w tym numerze w wywiadzie z Mateuszem Wicharym, jednym z dwóch – obok Wojtka Kowalewskiego – inicjatorów Projektu. Wywiad z Wojtkiem ukaże się w numerze marcowym.

Koniec konferencji to nie tylko sesja podsumowująca, ale także symboliczne podziękowanie moderatorom, bez których dyskusje w małych grupach nie byłyby takie głębokie i tak efektowne.

Większość uczestników podzieliła się wrażeniami i ocenami wypełniając ankiety ewaluacyjne. Konferencja została oceniona bardzo wysoko (4,78 na 5,00), a poszczególne sesje także otrzymały wysokie noty. Ogłoszony na konferencji temat czerwcowego „Projektu Kościół” czyli „Przemieniające uczniostwo” uzyskał jeszcze wyższą średnią ocenę, choć oczywiście w tym przypadku chodziło o ocenę przydatności tematu.

Kolejny „Projekt Kościół” planowany jest na ostatni weekend czerwca (23-24.06), a organizatorzy zapewniają jeszcze większy udział sesji warsztatowych i jeszcze większe skupienie na praktycznym aspekcie ruchu uczniowskiego. 

001

002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022

Published by: Jędrzej Rayski in Podsumowanie