WIZJA

CO TO JEST?

Projekt Kościół to cykl konferencji skupionych na praktycznym wdrażaniu biblijnych zasad rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego w codziennym życiu. Każdy blok składa się z prezentacji biblijnej perspektywy oraz praktycznych warsztatów. Nasza wizja to Kościół, który działa wiedząc "jak" i będąc świadomym „dlaczego".

UCZESTNICY

DLA KOGO?

Projekt Kościół skierowany jest do każdego, kto pragnie rozwoju, a w szczególności do liderów zaangażowanych w różnych sferach życia społecznego pragnących wywierać duchowy wpływ na otaczającą rzeczywistość. Gdy jesteśmy pełni wiary i pasji, zyskujemy pewność siebie, która przekłada się na konkretne działania i rezultaty. 

CEL

PO CO?

Projekt Kościół powstał po to, by motywować, integrować i wyposażać liderów chrześcijańskich do życia pełnią powołania i złożonego w nich przez Boga potencjału. Zależy nam na praktycznym zastosowaniu wartości duchowych w każdym aspekcie życia - w rodzinie, we wspólnocie i w biznesie.

ŚCIEŻKI

Projekt Kościół jest podzielony na trzy bloki tematyczne, które wzajemnie się uzupełniają i stanowią jedną całość:

Kościół w Słowie

Biblia stanowi źródło poznania i tożsamości Kościoła.

Kościół w budowie

Wyposażanie liderów w skuteczne narzędzia do realizacji ich misji.

Kościół w wielkim mieście

Stawianie czoła wyzwaniom i dylematom współczesności.