Andrzej Bajeński

Pastor, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP. Od lat aktywny w uczniostwie łączy podejście wybitnie praktyczne z głębszą refleksją nad istotą uczniostwa.

[unex_ce_button id="content_oo16mf2y4,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://projektkosciol.pl/andrzej-bajenski" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Nathan Berry

Amerykanin, który kocha Polskę i Kościół, który tutaj głosi Jezusa. Na własnej skórze doświadczył przemieniającego uczniostwa, które jest nierozerwalną częścią Jego drogi z Jezusem.

[unex_ce_button id="content_qakaicbwi,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://projektkosciol.pl/nathan-berry" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Andrzej Górski

Założyciel oraz Prezes Fundacji Pro Novis, która od 2003 r zajmuje się ewangelizacją wykorzystując muzykę gospel. Od wielu lat w uczniostwie, od kilku lat prowadzi uczniów czyniących uczniami.

[unex_ce_button id="content_hnxr3103p,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/andrzej-gorski" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Magdalena Kamińska

Trenerka i coach. Twórca służby Leaderstyle. Wspiera liderów w Kościele w różnych obszarach kompetencji, szczególnie w rozwoju umiejętności przywódczych.

[unex_ce_button id="content_lfru0p6hv,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/magdalena-kaminska/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Viola Komorska

Małe grupy kobiece prowadzi od ponad 30 lat. Od początku zaangażowana w ruch Uczniostwo Misyjne Życie na Życie.
Wychowana jak mężczyzna, ale sercem i życiem oddana kobietom.

[unex_ce_button id="content_9nkozhhra,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/viola-komorska" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Dariusz Kowalewski

Pastor, mąż, ojciec dwójki niemałych już dzieci. Z pasją, z potrzeby serca i od lat, ewangelizuje i czyni uczniami. Praktyk prostego, bezkompromisowego, lecz także mądrego uczniostwa.

[unex_ce_button id="content_0cs85hodp,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/dariusz-kowalewski" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Wojciech Kowalewski

Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Założyciel i prezes Instytutu Rozwoju „Złote Jabłko”.

[unex_ce_button id="content_70h9n61pq,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/wojciech-kowalewski" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Jarek Pietrzak

Inspirator i wizjoner, strateg i mentor, certyfikowany coach, a przede wszystkim praktyk uczniostwa misyjnego.

[unex_ce_button id="content_7uywuzc4x,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/jaroslaw-pietrzak" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Bogdan Pszczoła

Uczeń Jezusa. Mąż Johanki, ojciec Lidii i Michała. Praktykuje czynienie uczniami od ponad 20 lat.  Uczył na temat uczniostwa w różnych kontekstach kulturowych od USA po Bliski Wschód.

[unex_ce_button id="content_h2a0swlqh,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/bogdan-pszczola" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Bartłomiej Tomczyński

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu. Razem z żoną Danutą aktywnie uczestniczy jako duszpasterz akademicki tworząc nową społeczność Nadchodzi Nowe i wspierając projekt studencki Ewakuacja.

[unex_ce_button id="content_ca8gdo523,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/bartlomiej-tomczynski" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Sławomir Torbus

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, hellenista, specjalista w zakresie retoryki i biblistyki. Kierownik programów biblijnych w Instytucie Rozwoju Złote Jabłko.

[unex_ce_button id="content_vkyd81zb2,column_content_7c73sjc1r" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/slawomir-torbus/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Leszek Wakuła

Pastor i naśladowca Jezusa. Jego mottem jest stwierdzenie - Być uczniem i czynić uczniów.

[unex_ce_button id="content_znkk272b5,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/leszek-wakula" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Dawid Wawrzyniak

Teolog (ChAT), coach (ICF PCC), wykładowca akademicki (UŁ, WSTS), przedsiębiorca (PROCA & Right Path Polska).

[unex_ce_button id="content_8n1nt1zxg,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/dawid-wawrzyniak" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]

Mateusz Wichary

Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, redaktor naczelny „Słowa Prawdy”, doktor teologii, prorektor WBST oraz członek zarządu Centrum Edukacji Liderów.

[unex_ce_button id="content_b29lwyxfp,column_content_mf80xtzh7" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#1e73be" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.projektkosciol.pl/mateusz-wichary" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZYTAJ WIĘCEJ[/ce_button]