Mateusz Wichary

Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, redaktor naczelny „Słowa Prawdy”, doktor teologii, wykładowca WBST oraz członek zarządu programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów.