Magdalena Kamińska

Magda o sobie:
Fundamentem moich działań jest pragnienie wzrostu kościoła. Skupiam się na sferze wzmacniania liderów w obszarze ich przywództwa. 

Współpracuję z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną prowadząc tam Studia Podyplomowe w zakresie Coachingu i Mentoringu Chrześcijańskiego. W 2014 roku powołałam Służbę Leaderstyle, w ramach której współpracujemy z przywództwem Kościołów w obszarze diagnozy potrzeb liderów i ich rozwoju w obszarze szeroko rozumianego wsparcia. Tworzymy, na bazie potrzeb, autorskie narzędzia wspierające liderów w prowadzeniu służb używając różnorodnych narzędzi takich jak wykład, warsztat, case study, panele dyskusyjne, gry i indywidualne sesje. Szczególnie skupiamy  się na obszarze relacji i umiejętności przywódczych.

Zawodowo pełnię role przywódcze od 15 lat w biznesie, a jako służba Leaderstyle wspieram kościoły, misje, stowarzyszenia chrześcijańskie. Byłam również Liderem Uwielbienia w kościele,  członkiem zespołów misyjnych i zespołów muzycznych. Pasjonuje mnie współpraca między ludźmi oparta na wartościach Apostoła Pawła: Miłość, Prawda, Braterstwo.

Na konferencji poprowadzi warsztat z elementami eksperymentu pt. "Od zachęty do korekty" (sobota, warsztat III).