Leszek Wakuła 

Pastor i naśladowca Jezusa. O sobie mówi tak:
Moim mottem jest stwierdzenie - być uczniem i czynić uczniów. I nie tylko z powodów zawodowych (pastor Zboru Baptystów w Łodzi), ale przede wszystkim mojej tożsamości - jestem uczniem Jezusa.

Jestem szczęśliwe żonaty od 30 lat z Anną i błogosławiony 3 dzieci, jednym zięciem i wspaniałą wnuczką.

Przez wiele lat byłem Przewodniczącym Służby Młodzieży w Kościele Chrześcijan Baptystów, jednocześnie pełniąc inne funkcje i zadania zarówno w strukturach Kościoła w kraju jak i za granicą.

Uczniostwo to wyposażanie do życia, to styl życia i to będzie głównym tematem mojego warsztatu (piątek, warsztat I)