Dariusz Kowalewski

Darek o sobie:
ukończyłem studia teologiczne w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie, mieszkam w Środzie Wielkopolskiej, jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. W odpowiedzi na Boże powołanie przeniosłem się z rodziną z Poznania do obecnego miejsca zamieszkania w celach misyjnych. Moją pasją jest Jezus, a wyrazem tego czynienie pomnażających uczniów Chrystusa.

Obecnie prowadzę proces uczniowski z 6 osobami w sposób indywidualny, na bazie własnych materiałów powstałych w wyniku zebranych doświadczeń. Oprócz tego zakładam grupy biblijne i uczniowskie w szczególności na terenie Wielkopolski oraz w przestrzeni internetowej. Zajmuję się prowadzeniem kościoła, szkoleniem i wyposażaniem.

Na konferencji Darek poprowadzi warsztat pt. "Pomnożenie uczniów Jezusa - ale jak?" (sobota, warsztat III).