Bartłomiej Tomczyński

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu.

Razem z żoną Danutą aktywnie uczestniczy jako duszpasterz akademicki tworząc nową społeczność Nadchodzi Nowe i wspierając projekt studencki Ewakuacja. Razem zaangażowani są w wiele projektów związanych z duszpasterstwem młodzieży.

Bartek jest ewangelistą i od wielu lat promuje misje młodzieżowe oraz wszelkie działania związane z odnową duchową. Pastor Bartek jest jednym z promotorów wyjątkowego dzieła jedności chrześcijańskiej pn. Festiwal Odnowienie, tak by Wrocław mógł poznać Jezusa.

Poprowadzi sesję "Specyfika grup studenckich" (sobota, warsztat III).