Andrzej Górski

Założyciel oraz prezes Fundacji Pro Novis, która od 2003 r zajmuje się ewangelizacją wykorzystując muzykę gospel. Wraz z zespołem misjonarzy zakłada ewangelizacyjne grupy biblijne, które powstają po Warsztatach Gospel w różnych miastach Polski. Od kilku lat zaangażowany w rozwój Uczniostwa Misyjnego Życie na Życie. Jak sam twierdzi Bóg zmienia go, z człowieka nastawionego na eventy i wydarzenia, na czyniącego uczniami. Żonaty od 10 lat, trójka wspaniałych dzieci.