Andrzej Bajeński

Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP (od 2001 r.), pastor (od 1979 r.), współtwórca największej wspólnoty ewangelikalnej w Polsce przełomu wieków (Społeczność Chrześcijańska "Puławska" w Warszawie), założyciel i dyrektor Centrum Rozwoju Kościoła "ProEcclesia" (2004 r.), członek Rady Zarządzającej World Convention of Churches of Christ, mąż Urszuli (od 1975 r.), ojciec Łukasza i Oli, dziadek 4 wnuków.

Jako absolwent Szkoły Biblijnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Warszawie (1975 r.), Wydziału Teologii Ewangelickiej ChAT (1980 r.) i Hope International University w Fulerton w Kalifornii (1995 r.) oraz praktyk uczniostwa łączy podejście wybitnie praktyczne z głębszą refleksją od lat wspierając kolejne pokolenia uczniów Chrystusa w ich wysiłkach czynienia uczniami.

Na konferencji poprowadzi: