Co to jest?
Projekt Kościół to cykl konferencji połączonych z praktycznymi warsztatami ukierunkowanymi na rozwój osobisty, zawodowy i duchowy w oparciu o biblijny system wartości.

Dla kogo?
Projekt Kościół skierowany jest do każdego kto pragnie rozwoju, a w szczególności liderów zaangażowanych w różnych sferach życia społecznego pragnących wywierać duchowy wpływ na otaczającą rzeczywistość. Gdy jesteśmy pełni wiary i pasji, zyskujemy pewność siebie, która przekłada się na konkretne działania i rezultaty.

Po co?
Projekt Kościół powstał po to by motywować, integrować i wyposażać liderów chrześcijańskich do życia pełnią powołania i złożonego w nich przez Boga potencjału. Zależy nam na praktycznym zastosowaniu duchowych wartości w każdym aspekcie życia – w rodzinie, we wspólnocie i w biznesie.

Jak?
Projekt Kościół jest podzielony na trzy bloki tematyczne, które wzajemnie się uzupełniają i stanowią jedną całość:

Kościół w Słowie – Biblia stanowi źródło poznania i tożsamości Kościoła;
Kościół w budowie – wyposażanie liderów w skuteczne narzędzia w realizacji ich misji;
Kościół w wielkim mieście – stawianie czoła wyzwaniom i dylematom współczesności.

Jako prelegentów zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, by inspirować innych do rozwoju w oparciu o chrześcijański system wartości.